Dezinsekce Praha a celá ČR

Dezinsekce je označení pro metodu hubení hmyzu a dalších členovců. Provádí se v zemědělských provozech, školských či zdravotnických organizacích, obytných domech a dalších prostorech.

V rámci dezinsekce nabízíme tyto služby:

U dezinsekce provádíme jednak monitorování výskytu lezoucího i létajícího hmyzu pro potřeby potravinářských provozů, jednak zásahy při výskytu.

Dezinsekce - postup

U zásahů proti již vyskytujícímu se hmyzu nejprve objekt prohlédneme, určíme druh a nejvhodnější způsob zásahu a stanovíme přibližnou cenu . Tyto přípravné práce jsou zdarma.


Pokud zákazník akceptuje náš návrh dezinsekce, vypracujeme harmonogram zásahu, zásah provedeme, vyhodnotíme jeho účinnost a navrhneme opatření k omezení možnosti opětného zamoření.


Provádíme zásahy proti všem druhům hmyzu a používáme všechny dostupné technologie.

Dezinsekce - kontakt

Dezinsekce zajišťujeme v lokalitě Praha a celá ČR, máte-li zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 723 117 779 nebo e-mailu senko.ddd@seznam.cz.