Dezinfekce, dezinsekce, deratizace Praha a celá ČR

Naše společnost vám nabízí komplexní služby v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Práce realizujeme v lokalitě Praha a celá ČR. Dezinfekce, dezinsekce a deratizace zajišťujeme v místech jako jsou zemědělské či zdravotnické organizace, stravovací zařízení, obytné domy a další vnitřní i venkovní prostory. Pomůžeme vám také se zaváděním systému HACCP.


Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a evropské konfederace CEPA - Confederation of European Pest Control Associations.


V případě zájmu o služby naší společnosti nabízíme prohlídku a cenovou kalkulaci zdarma.

Dezinfekce provádíme především na místech se zvýšenými nároky na čistotu jako jsou zemědělské a zdravotnické organizace, stravovací zařízení,  provozy potravinářské i výrobní, byty apod. V rámci dezinfekce likvidujeme všechny kvasinky, houby, plísně, mikroorganismy, aj. (dezinfekce)

Dezinsekce je označení pro metodu hubení hmyzu a dalších členovců. Do služby dezinsekce patří hubení švábů, komárů, mravenců, pavouků, štěnic a dalšího hmyzu, žijícího v blízkosti lidí. Služby dezinsekce provádíme ve všech oborech a odvětvích společnosti. (dezinsekce)

Deratizace je proces hubení hlodavců. Nejčastěji se jedná o hubení potkanů, hubení myší, hubení krys apod. Deratizace provádíme v malých objektech až po velké rizikové provozy, kde jiné firmy nebyly úspěšné. Provádíme deratizace celopošné i deratizace ohniskové. (deratizace)